Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


22.10.2009

Постанова № 107 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 107 - КІ

м.Кіровоград

2009-10-22

Я, уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно «Положення про Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затверджене Рішенням Комісії №585 від 14.10.2005р., та Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі ст.9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності заступника начальника управління – начальника відділу контрольно-правової роботи – Харченко Тетяни Сергіївни, головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи – Шевченко Тетяни Володимирівни, у відношенні ВАТ “Кіровоградавтотранс”, код ЄДРПОУ 03117369; місцезнаходження: 25013, м.Кіровоград, вул.Глінки, 3; тел.23-40-45; п/р 26000060213500 в ЗАТ КБ «Приватбанк», МФО 323583

ВСТАНОВИВ:

Товариство розкрило регулярну річну інформацію за 2008 рік шляхом опублікування її в офіційному друкованому виданні «Відомості ДКЦПФР» (№87 від 14.05.2009р.) з порушенням встановленого терміну, що не відповідає вимогам ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та розділ V гл.7 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364. Факти вчинення зазначених порушень підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 15.10.2009р. №100–КІ. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.5 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

1. За неопублікування інформації в установлений термін застосувати до ВАТ “Кіровоградавтотранс” санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі __3__ неоподаткованих мінімумів доходів громадян або __51___ грн. 00 коп.. 2. Суму штрафу, накладеного на ВАТ “Кіровоградавтотранс” перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31112106700002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – УДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з дати отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.