Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 03117369
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 15/11/2004
Дата публікації 16/11/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградатотранс"
Юридична адреса* м.Кiровоград, вул.Глiнки, 3.
Керівник* Таран Дiна Борисiвна - Генеральний директор
Контактна особа* Шестак Iрина Iванiвна - Провiдний спецiалiст. Тел: 0522 23-40-34
E-mail* 0
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
03117369 15/11/2004 0 В.о.заступника генерального директора Аджiєв Алi Асанович 0.085 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни вiдбулися згiдно з рiшенням наглядової ради за № 84 вiд 15.11.2004 року.