Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.04.2010
Дата публікації 02.04.2010 08:10:07
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Звільнено:
В.о. заступника генерального директора Расенко Людмила Олександрівна (паспорт ЕА 875989 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.12.2001) звільнена згідно рішення загальних зборів акціонерів від 01.04.2010, протокол № 8. Працювала на посаді з 15.06.2009. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,028105677 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає
Призначено:
Заступник генерального директора Расенко Людмила Олександрівна (паспорт ЕА 875989 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.12.2001) призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів від 01.04.2010, протокол № 8. Працювала на посаді виконуючого обов’язки заступника генерального директора з 15.06.2009. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,028105677 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
член дирекції Бойко Надія Григорівна (паспорт ЕА 732802 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 25.02.2000) призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів від 01.04.2010, протокол № 8. Працювала на посаді начальника відділу кадрів з 14.10.1998. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,084345137 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Таран Діна Борисівна