Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.09.2009
Дата публікації 16.09.2009 10:10:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Виконуючий обов'язки Члена дирекцiї Яцина Лiлiя Станiславiвна (паспорт: серiя ЕА номер 862917 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.10.2001) звiльнена з посади згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.09.2009 року, протокол № 76. Працювала на данiй посадi з 15.06.2009 року по 15.09.2009 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На дану посаду нiкого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Таран Діна Борисівна