Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.06.2009
Дата публікації 16.06.2009 13:50:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Заступник Генерального директора Базик Петро Кононович (паспорт: серiя ЕА номер 641863 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.02.1999) звiльнено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.06.2009 року, протокол № 72. Перебував на посадi з вересня 2004 року . Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.044969083%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член дирекцiї Расенко Людмила Олександрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 875989 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.12.2001)звiльнено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.06.2009 року, протокол № 72. Перебував на посадi з березня 2000 року . Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.028105677%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа В.О. Заступника Генерального директора Расенко Людмила Олександрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 875989 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.12.2001) призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.06.2009 року, протокол № 72. Працювала на посадi Члена дирекцiї з березня 2000 року . Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.028105677%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа В.О. Члена дирекцiї Яцина Лiлiя Станiславiвна (паспорт: серiя ЕА номер 862917 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.10.2001) призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.06.2009 року, протокол № 72. Працювала на посадi Начальника юридичного вiддiлу з 12.12.2007 року . Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Таран Діна Борисівна