Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.04.2008
Дата публікації 10.04.2008 15:30:07
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради ТОВ "Досвiд" ( код ЄДРПОУ - 32172303, що знаходиться за адресою: 25014, м. Кiровоград, вул. Аерофлотська, 13 ) звiльнена з посади згiдно рiшення та протоколу № 6 загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2008 року. Посадова особа перебувала на данiй посадi 5 рокiв. На день проведення зборiв не володiє часткою в статутному фондi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради ТОВ ВКФ "Образ" ( код ЄДРПОУ - 13760586, що знаходиться за адресою: 25014, м. Кiровоград, вул. Аерофлотська,20 ) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 6 загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2008 року. Призначено на посаду на строк - до прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 14.568%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Таран Діна Борисівна