Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.01.2012
Дата публікації 10.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25009, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Звільнено: генерального директора Таран Діна Борисівна (ЕА 465807 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 27.05.1998) звільнена згідно рішення наглядової ради від 06.01.2012 р. , протокол № 16. Перебувала на посаді з 24.12.2002. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,6174. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Обрано: виконуючий обов’язки генерального директора Расенко Людмила Олександрівна (паспорт ЕА 875989 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.12.2001) призначена згідно рішення наглядової ради від 06.01.2012 р., протокол № 16, на строк – до прийняття рішення наглядовою радою щодо обрання генерального директора. Працювала на посаді заступника генерального директора з 01.04.2010. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0281 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна