Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 21.11.2011
Дата публікації 22.11.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25009, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
21.11.2011 року ПАТ «Кіровоградавтотранс" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» (код ЄДРПОУ 03758016, місцезнаходження: 28414, Кіровоградська обл., Компаніївський район, с.Червоновершка), яке володіло більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 484400 простих іменних акцій (13,61% статутного капіталу) до нуля.
Пакет акцій юридичної особи – приватного підприємства "ДОМІНІОН - ЗЕМБУД" (код ЄДРПОУ 35451538, місцезнаходження: 25015, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд.1) збільшився з нуля до 484440 простих іменних акцій (13,61% статутного капіталу).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Таран Діна Борисівна