Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.03.2011
Дата публікації 17.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням наглядової ради від 15.03.2011 року (протокол №106) в зв’язку зі зміною голови наглядової ради товариства.
Звільнено: Голову наглядової ради – товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградоптсервіс»(код ЄДРПОУ -22209574, що знаходиться за адресою:25014, м.Кіровоград, вул. Аерофлотська,13); перебував на посаді голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградавтотранс" з 10.04.2008 року, не володіє часткою в статутному фонді емітента.
Обрано: Голову наглядової ради – товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Образ» ( код ЄДРПОУ – 13760586, що знаходиться за адресою :25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,20), до цього посад в товаристві не займав, обраний до проведення загальних зборів у 2011 році, не володіє часткою в статутному фонді емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Таран Діна Борисівна